Promotiefilm voor het product “Latent Talent” waarin gekeken wordt, wat je sterke kanten zijn voor de arbeidsmarkt.